img0018 img0018

Björngårdsvillan
i Slottsskogen, Göteborg.Slottsskogens restauranger och caféer är värda ett kapitel i sig.
Det har funnits flera olika byggnader i parken genom åren, en del har försvunnit och ersatts utav andra på samma plats så även den före detta restaurang som vi ännu idag kallar Björngårdsvillan. Där den nu ligger låg ursprungligen  en paviljong som kallades 5:an. Den revs i början av 1900-talet och ersattes av Stora Restaurangen - sedermera benämnd Björngårdsvillan - som invigdes den 23 maj 1906. Den var uppförd i en sorts fornnordisk Skansenstil som då var på modet. I Göteborg var den då helt ensam i sitt slag. Arkitekten som ritat den hette Ernst Kruger. När restaurangen öppnades fick den inga fullständiga rättighter.
År 1904 hade nämiigen starkspritserveringen i stadens 
parkrestauranger avskaffats genom stadsfullmäktiges beslut.
Detta drabbade Bjömgårdsvillan särskilt hårt den stängdes nämligen och förblev stängd framtill år 1919. När den öppnades igen blev den genast ett mycket populärt ställe. I synnerhet ungdomar och enskilda sammanslutningar drogs 
till den. Sitt namn Björngårdsvillan hade restaurangen fått efter den smidda björnbur som redan 1902 hade uppförts och som låg strax bakom Bjömgårdsvillan en bit upp vid berget. Där fanns också en björngrotta vilken låg i anslutning till buren och två björnungar som grosshandlare Mauritz Fraenkel samma år skänkt till Slottsskogsparken. Det blev ett stort folknöje bland Göteborgama att ställa söndagspromenaden till Slottsskogen för att titta på björnarna.
År 1904 utmanade en yngling ödet  genom att försöka mata 
en av bjömama. Han fastnade med armen och fick denna söndersliten av björnhannen. Tragikomiskt nog hette denne yngling Björndahl. Hannen sköts 1926, honan avled några år senare. 1931 revs så själva björnburen.
Spåren efter densamma fanns dock kvar en Iång tid därefter .Så också efter den ursprungliga Björngådsvillan som brann 
ned till grunden natten till den 14 december 1951. På tio år gjordes ingenting åt ruinerna. Den nya Björngårdsvillan - som vi ser idag - återuppbyggdes på initiativ av KAN, d.v.s.  Kristna Affärsmän och Näringsidkare.
Stadens myndigheter hade ställt sig positiva till förslaget och stiftelsen Nya Björngårdsvillan bildades. Den invigdes år 1962. Numera finns där ett cafè där du kan fika och äta lunch mitt i hjärtat av Slottsskogen.Cafèet har en stor uteservering alldeles invid Slottskogsteatern och inte långt ifrån Barnens Zoo, men tyvärr inga björnar och det kanske är lika så  bra med tanke på vilken tillvaro dessa måste ha haft i sin björnbur, det kan inte ha varit alltför roligt för dem.


@ ROLF SIMONSSON

Klicka på bilden för att få den i ett större format