EVERT TAUBE - Sveriges Nationalskald
Författaren, kompositören och konstnären Evert Taube föddes den I2 mars l890 i Göteborg. Han har med rätta kallats 1900-talets svenska nationalpoet. Everts sånger och dikter tillhör den svenska visskatten. han besjöng livsglädjen, idyllen, naturen och kärleken.Han älskade Sverige som för honom var ett slags evigt sommarland med ängsblommor, blånande sjöar och vikar, öppna landskap, forsande älvar och ständigt gröna skogar. Evert kallade detta svenska sommarland för ”Änglamark” och har i eftermälena nämnts ”Den sanna livsglädjens poet”. Han kom till världen hemma hos farfadern som var anställd som tullförvaltare och bosatt i Keillerska Huset, Stora Badhusgatan 7 i Göteborg. Föräldrama vistades där vid tiden för hans födelse
Sju dagar gammal kom Evert med modern till Vinga i Göteborgs skärgård,där han växte upp på fyrmästargården. Han var son till Karl Gunnar Taube - anställd som fyrmästare på Vinga. Modern hette Julia Sofia Jakobsdotter och var från Strömstad. Paret fick tretton bam (åtta pojkar och fem flickor).


Barndom och uppväxt.
Denna tid tillbringade Evert på Vinga och han präglades av närheten till fartyg,fiske och sjömanslivet och av historier om främmande länder och hamnar. På Vinga bodde vid denna tid fyra andra familjer. Öns tio barn hade eget skolhus och fick en grundlig utbildning.Vid fjorton års ålder år l904 studerade Evert i Malmö, men året efter skrevs han in vid Latinläroverket i Göteborg. Samma år blev hans far överlots i Lotsverket och man flyttade från Vinga till den f.d disponentbostaden vid Kustens Varv i Majoma.

I väg till Stockholm.
När Evert är sjutton år lämnar han i hastigt mod Valands målarskola och tar tåget till Stockholm för att bli ”en riktig konstnär”. En konstnärsvän uppmuntrar honom att söka in på Konstakademien. Evert skulle få börja där om ett år.Hans far vill dock inte understödja sonens konstnärsplaner utan ställer ett ultimatum. Antingen studera vidare vid en intematskola eller gå till sjöss. Evert måste nu återvända till Göteborg djupt besviken på fadem och valde att gå till sjöss. År 1910 vid tjugo års ålder mönstrade han på ett fartyg med destination Buenos Aires i Argentina. Vid denna tid utförde den argentinska staten väldiga anläggningsarbeten på Pampas för att förhindra översvämningar som var årligen återkommande. Evert tillbringade största delen av sin femåriga tid i Argentina vid byggandet av dessa kanaler och bevattningssystem. Han arbetade som assistent och beriden adjutant och som arbetsledare.

Åter i Sverige.
På våren l9l5 reste Evert hem till Sverige och bosatte sig i Stockholm. Han fick nu sina första  reseberättelser publicerade i Albert Engströms tidskrift Strix. Med sin exotiska och sydländska framtoning blev Evert snart en känd och omtalad person  i Stockholms konstnärskretsar. Genom sina erfarenheter från Argentina och som sjöman blev han en spännande och intressant person i sällskapslivet. Att han också var musikaliskt begåvad och hade lätt att improvisera gjorde inte saken sämre. Han började nu att hålla till på krogen ”Den Gyldene Freden” i Gamla Stan och de bekantskaper han gjorde där påverkade hans liv och fick betydelse för hans eget konstnärsskap. Genom Albert Engström lärde han känna många av den tidens kända författare och konstnärer. Engström uppmuntrade Everts skriverier och teckningar samtidigt som han hjälpte honom att sälja sina texter och teckningar till tidningar och olika bokförläggare i Stockholm.Den Gyldene Freden blev en ständigt återkommande träffpunkt för Evert Taube. Nu övergav han sitt diktande av sjömansvisor till förmån för mer naturlyriska visor främst med motiv knutna till Stockholm och den omgivande skärgården. På denna källarkrog i Gamla Stan blev han under flera årtionden en av de främsta stamgästema. Han underhöll ofta kroggästema med vissång till luta och det var där som många av hans visor kom till.

Giftermål med Astri.
l början av 192O-talet började svenska författare och konstnärer åter att resa till Sydeuropa och Evert reste omkring för att skriva reseberättelser för svenska tidningar. I San Remo träffade han en ung skulptris Astri Bergman. Kärleken spirade och de förlovade sig i Florens men eftersom Astri redan var förlovad i Sverige blev det stor skandal. Hennes far kallade omedelbart hem dottem som förbjöds att träffa Evert mera och som en konsekvens av detta bröts förlovningen. Evert reste under år l92l runt i Europa djupt ledsen och deprimerad.Han skrev brevledes några av sina första kärleksdikter till henne, ett område inom vilket han så småningom skulle vinna ett erkänt mästerskap. Evert kom dock så småningom att bli god vän med Astris far Hov-konstgjutaren Herman Bergman och fick dennes tillstånd att gifta sig med Astri. Brölloppet ägde rum den l4 januari l925 och bröllopsfesten gick stilenligt av stapeln på Den Gyldene Freden.
Nödvändigheten tvingade ut Evert på konsertturnéer i landsorten och till estraduppträdanden i Stockholm för att kunna försörja sin familj. Som kabarétartist kom han att göra publiksuccè med sina visor och artistframträdanden. Det de-finitiva genombrottet fick han år l93l med sin grammofoninsjungning av Calle Schewens Vals.


Familjeliv.
Den blev enormt populär och sjöngs snart vid varenda fest eller tillställning i Sverige och övriga Norden. Astri och Evert får tre barn; Per-Evert år l926, Ellinor år l930 och Sven-Bertil år l934. Evert byggde ett hus i Värmdö skeppslag, en plats som han sedan gav namnet Sjösala. Denna natursköna plats skulle skänka Evert Taube mycken inspiration till nya visor och komponerade sånger i form av den samtida utgivna ”Sjösalaboken”.

Bohuslän.
På l940-talet får Evert Taube sitt stora publika genombrott och blir känd i hela vårt land för vad som senare har beskrivits som ”Den svenska livsglädjens diktare och trubadur”. Han drabbas nu av en svårartad astma och luftrörskatarr och rekommenderas av läkare en vistelse i Bohuslän hos sin mors släktingar - familjen Ernst och Hulda Johansson på Ängön. Denna tid i Bohuslän under åren l942 och l943 var för Evert en mycket rik och produktiv period.

Flatön, Malön och Ängön.
Dels trivdes han med naturen och befolkningen dels fick han vara ifred att skriva, teckna och måla. Mellan Orust och Bokenäset ligger de tre öarna Flatön. Malön och Ängön  Det märks i hans produktion att Evert trivdes och var lycklig under sin vistelse där för hans dikter och visor därifrån är bland det finaste och skönaste som skrivits om Bohuslän. Under den här tiden tillkom några av hans mest älskade visor som t.ex Här är den sköna sommaren, Vals på Ängön, Huldas Karin, lnbjudan till Bohuslän, Maj på Malö och många fler. Aldrig tidigare har han målat så skickligt med orden som just i de visor han diktade då. ”Vals på Ängön” år ett smärre underverk av rytmförskjutningar i vers och musik.

Eftermäle.
Evert Taube insomnade stilla den 31 januari l976 med Astri vid sin sida 86 år gammal. För flera generationer svenskar är många av hans sånger bland de mest sjungna och älskade - mer än sjuttio år efter det att de kom till. I radio är han fortfarande en av de mest spelade kompositörerna.

@ ROLF SIMONSSON